Monthly Archives november 2009

Kampanjen 2grader

Fredag den 20 november samlar Glommers Miljöenergi, tillsammans med andra engagerade företag, underskrifter på Stockholms central till kampanjen 2grader inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009. Vi skriver under inför klimatmötet i Köpenhamn för att: • Vi vill ha ett globalt klimatavtal • Alla världens länder ska delta • Temperaturen får öka högst 2 grader • Säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling Målet med 2-graderskampanjen är att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Klicka här för att skriva under. Överlämning av namnlistor kommer att ske till den amerikanska och den kinesiska ambassaden i Stockholm, onsdagen den 9:e december.
Read More