Färdig värme

I 15 år har vi värmt skolan, kyrkan, servicehus, pensionärsbostäderna, ishallen samt sporthallen i Glommers med pellets. Sedan ett par år levererar vi även färdig värme till hyreshuset och brandstationen.

Två anläggningar värmer åtta fastigheter

Vi levererar färdig värme både genom vår fjärrvärmeanläggning på Parkskolan samt vår nyare anläggning som finns i ett hyreshus i centrala Glommersträsk.

Anläggningen i hyreshuset invigdes oktober 2010 som en del i GMEs demonstrations- och utvecklingsprojekt för energigräset rörflen i samarbete med Jordbruksverket. Anläggningen i hyreshuset består av en modern cat-firepanna och eldas nu med pellets från GME.

Fjärrvärmeanläggningen på Parkskolan sattes igång oktober 1998 och där ingår följande byggnader:

  • Parkskolan, (där biobränsleanläggningen är förlagd)
  • Kyrkan
  • A-Hems fastigheter; Servicehus och Pensionärsbostäder
  • Ishall och Sporthall

Teknikaliteter

Fjärrvärmesystemet eldas i dagsläget med sågverksflis. Matningen till flisanläggningen sker via en plansilo som är nedgjuten i marken utanför skolbyggnaden. I plansilon sker inmatningen med ett hydrauliskt skrapspel mot ett skruvsystem som matar förugnen.

Här värmer GME

Vill du veta mer, kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna med dina frågor eller funderingar.

David Karlsson, Energi- och demonstrationsansvarig brikettanläggning och biobränslepannor
Tel: 070 602 14 20

Bo Lundmark, VD
Tel: 070-246 8693

Lennart Wigenstam, Försäljnings- och platsansvarig
Tel: 0960-20 300