Kommunen ska börja handla lokalt – vårt nyaste projekt är igång!

Eller projekt “Kommunen som kund i norra Västerbotten” som det heter går ut på att Glommers Miljöenergi AB tillsammans med Norsjö-Malå LRF avdelning ska utveckla en långsiktigt hållbar arbetsmodell, för att öka andelen närproducerade livsmedel vid kommunernas upphandling.

Målet är att hitta en modell som underlättar för små kommuner och små producenter att samarbeta inför livsmedelsupphandling och sedan fortlöpande i relationen leverantör-kund.

Aktuell livsmedelsupphandling hösten 2019 utgör underlag för dialog och hur eventuella anbud kan utformas och lämnas in framöver.

På lång sikt är målet att lokala livsmedelsproducenter ska kunna och vilja delta i upphandlingar och leverera varor till kommunen.

Kommunernas inköpare och kökschefer ska ha stor kunskap om lokal produktion och dess positiva effekter på lokalsamhället.

Vi ser fram emot att få arbeta för en levande landsbygd och fler hållbara och lokala produktionskedjor framöver!

Projektet får finansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

GME driver projekt för att utveckla nya former av bioenergi

Rörflensprojektet

Presentation, Rörflen – från frö till värme, ett hållbart kretslopp

Tanzaniaprojektet

Presentation om när Tanzanias första gräsbriketter producerades