Försöksstation

I vårt labb testar och analyserar vi pellets- och brikettprodukter. Tidigare för bland andra: ETC Piteå, TPS Studsvik, SLU Röbäcksdalen samt Teknologiskt Institut Århus, Danmark.

Om försöksstationen

Stationen är utrustad med pellets- och brikettpress, råvaruhall samt laboratorieutrustning för enklare analyser av produkterna.

För information om våra tjänster vid Försöksstation Biobränsle kontakta Bo Lundmark

Vill du veta mer om våra samarbetsprojekt besök www.bioenerginord.com.

Exif_JPEG_PICTURE

Brikettering pågår

Vår laboratorieutrustning

Några saker som vi analyserat och testat