Archives for Forum

Värmeforskdagarna januari 2010

Varje år i januari genomförs Värmeforskdagarna där näringsliv, forskare och myndigheter möts. I januari 2010 låg fokus på framtida möjligheter med att odla energigrödor. Glommers Miljöenergi AB var på plats. Klicka här för att läsa mer om föredragshållarna och de olika presentationerna. Ladda gärna ned Rapport Rörflen 2008: samlade erfarenheter av GME:s arbete med bioenergifrågor 1996 – 2008
Read More