Nu kan du köpa Rörflenströ från GME!

Efter att ha jobbat med att utveckla rörflenbriketter för eldning under ett par år så har vi nu tänkt om. Eftersom rörflenbriketter i dagsläget inte kan konkurrera ekonomiskt med andra biobränslen så har vi nu tittat på andra användningsområden. Det var då vi upptäckte strömarknaden. Sedan dess har undersökningar gjorts som visar att briketterat rörflenströ som rivs kan bli ett högklassigt strö som kan ersätta det träspån som används idag. Detta skulle innebära en vinst både för djuren, miljön och djurägarnas plånbok! Spånet som istället skulle kunna användas som bioenergi motsvarar ca 50 vindkraftverk!

Läs mer om Rörflenströ här!