Archives for Forum

Kampanjen 2grader

Fredag den 20 november samlar Glommers Miljöenergi, tillsammans med andra engagerade företag, underskrifter på Stockholms central till kampanjen 2grader inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009. Vi skriver under inför klimatmötet i Köpenhamn för att: • Vi vill ha ett globalt klimatavtal • Alla världens länder ska delta • Temperaturen får öka högst 2 grader • Säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling Målet med 2-graderskampanjen är att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Klicka här för att skriva under. Överlämning av namnlistor kommer att ske till den amerikanska och den kinesiska ambassaden i Stockholm, onsdagen den 9:e december.
Read More

World Bioenergy 2008

Förbränningsegenskaper för asppellets tillverkade på GMEs Försöksstation presenterades på World Bioenergymässan i Jönköping maj 2008. Klicka här för presentationen av Christoffer Boman, Umeå universitet, om förbränningsegenskaper för asppellets. Vidare deltog Glommers Miljöenergi i en workshop för Rörflen: ”The workshop is a part of activities of the project Promoting the production and utilisation of energy crops at European levelthat is finaced by EU Intelligent Energy Europe [..]. The aim of the workshop is to increase the knowledge and interest towards energy crops among potenital users. The event will be focused on the technical and economical viability and on practical fuel handling, combustion properties and
Read More