Kampanjen 2grader

Fredag den 20 november samlar Glommers Miljöenergi, tillsammans med andra engagerade företag, underskrifter på Stockholms central till kampanjen 2grader inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009.

Vi skriver under inför klimatmötet i Köpenhamn för att:

• Vi vill ha ett globalt klimatavtal
• Alla världens länder ska delta
• Temperaturen får öka högst 2 grader
• Säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling

Målet med 2-graderskampanjen är att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Klicka här för att skriva under. Överlämning av namnlistor kommer att ske till den amerikanska och den kinesiska ambassaden i Stockholm, onsdagen den 9:e december.